Doelstellingen

Jongeren Tegen Racisme werkt aan vooroordelenbestrijding en antiracistische vorming binnen de jeugd - en onderwijssector. Het beoogt de vorming van jongeren om, ongeacht hun afkomst, goed te functioneren in een maatschappij die gekenmerkt is door een grote etnische, culturele en sociale diversiteit. Jongeren Tegen Racisme heeft tot algemene doelstelling jongeren op te voeden tot een generatie die op een harmonieuze manier kan leven in de huidige multiculturele samenleving. Op die manier proberen we de voedingsbodem voor extreemrechts weg te nemen. Jongeren Tegen Racisme wil een duidelijk signaal geven voor een open, democratisch en intercultureel onderwijs en tracht racisme terug te dringen.

Ervaringsgericht leren staat hierbij centraal en is een essentieel kenmerk van de pedagogische methodiek die door Jongeren Tegen Racisme gehanteerd wordt. Jongeren en leerkrachten moeten de kans krijgen om samen te werken en te leven met verschillende etnisch-culturele en sociale groepen.

De concrete doelstellingen van de verschillende vormingen worden steeds aangepast aan de vraag van de jongeren en begeleiders. Bij de uitwerking van de doelstellingen willen we steeds rekening houden met de actualiteit en wordt er systematisch bekeken welke problemen en noden zich stellen binnen de sector. Jongeren Tegen Racisme werkt daarom nauw samen met leerkrachten en jongerenbegeleiders.

Geschiedenis

Jongeren Tegen Racisme ontstond in 1988 in Antwerpen toen het Vlaams Blok zijn eerste belangrijke electorale overwinning behaalde. Een aantal leerkrachten en leerlingen staken de koppen bij elkaar om iets te ondernemen tegen het groeiende racisme in de samenleving en de opkomst van extreemrechts.

De scholen bleken de beste uitvalsbasis omdat je daar veel jongeren kon bereiken en zij de basis zijn voor de toekomst. Van hieruit ontstond het project “School Zonder Racisme”, waarbij scholen een duidelijk signaal tegen discriminatie konden geven door een oproep tegen discriminatie en racisme te tekenen en zo toe te treden tot een netwerk van scholen tegen racisme. Sinds 1988 hebben er al 250 scholen over heel het land deze oproep getekend. Als teken van hun inzet, prijkt er een bordje van School Zonder Racisme aan hun schoolpoort. Ook in Nederland en Spanje loopt hetzelfde project.

Maar ook vandaag nog treden scholen uit alle onderwijsnetten toe tot ons netwerk. Gelukkig, want sinds 1988 is de situatie alleen maar verergerd en is racisme en discriminatie alom vertegenwoordigd in onze maatschappij. Jongeren tegen Racisme/School Zonder Racisme strijdt voor een interculturele samenleving door pedagogische activiteiten voor scholen aan te bieden en zo het racisme de wereld uit te helpen.

www.schoolzonderracisme.be

www.planteenvlagtegenracisme.be